VI Zjazd Rodu Ołdakowskich

2 kwietnia w miejscowości Kosów lacki w sali bankietowej małżonków Mirosława i Katarzyny Jurkowskich odbyło się przedzjazdowe robocze spotkanie Komitetu Organizacyjnego Zjazdu Rodu Ołdakowskich. Na spotkaniu został ustalony ostateczny plan przebiegu imprezy ,oraz nastąpił rozdział zadań do wykonania dla poszczególnych osób.
Resized 20170402 144500001
 
     Na zdjęciu patrząc od lewej  zgodnie z ruchem wskazówek zegara pierwsza siedzi za stołem Alicja  Ołdakowska  to ta, do której dzwonicie, aby zgłosić uczestnictwo w Zjeździe, osoba następna to Michał Ołdakowski  , któremu daliśmy pseudonim konferansjer no, bo w końcu to on wraz z niewidoczną na tym zdjęciu Moniką Andryszczyk wita gości na otwarciu zjazdów. Na wprost na szczycie stołu siedzi Adam Ołdakowski przewodniczący grupy organizacyjnej, następnie Katarzyna  Jurkowska z domu Ołdakowska, na której barkach spoczywa bardzo Ważna część naszych zjazdów, czyli strona kulinarna imprezy no i oczywiście jest gospodarzem naszych imprez. Poniżej naszej Kasi po prawej stronie stołu Ojciec Jezuita Ksiądz Krzysztof Ołdakowski Nasz rodowy Kaznodzieja, następnie po jego lewej ręce Lidia  Ołdakowska, która stałym członkiem komitetu nie jest, ale bardzo nas i męża Adama wspiera w różnych pracach organizacyjnych. Tyłem do obiektywu przy stole siedzi Andrzej Ołdakowski  brat Rodzony Księdza Krzysztofa, o którego zdrowie wszyscy ostatnio się bardzo się martwiliśmy, a jego obecność na tym spotkaniu była  dla nas, i chyba dla niego dużą przyjemnością. Ponieważ był  to jego pierwszy wyjazd z domu, a właściwie wypad w teren po wielomiesięcznym bardzo intensywnym pobycie w szpitalu.
 
Zdjęcia wykonywała Monika Andryszczyk

Sprawozdanie ze spotkania komitetu Koordynacyjnego w dniu 02 kwietnia 2017 roku

 
W dniu 2 kwietnia 2017 r., spotkaliśmy się w domu Kasi i Mirosława Jurkowskich, w Kosowie Lackim w celu omówienia spraw związanych z organizacją kolejnego zjazdu Rodu Ołdakowskich, który planowany jest na 10 czerwca 2017 r.
 
W spotkaniu uczestniczyli wszyscy członkowie komitetu organizacyjnego:
– Adam Ołdakowski,
– Ks. Krzysztof Ołdakowski,
– Alicja Ołdakowska,
– Katarzyna i Mirosław Jurkowscy,
– Michał Ołdakowski,
– Monika Andryszczyk.
 
Podczas spotkania zostały omówione kwestie związane z ustaleniem agendy spotkania i wysyłką zaproszeń.
Ustalono, że zaproszenia zostaną rozesłane do uczestników niezwłocznie po Świętach Wielkanocnych.
Zaproszenia będą przygotowane w następujący sposób:
– pierwsza strona, nowoczesna grafika + napis,
– druga strona, krótki tekst o historii,
– trzecia strona będzie zawierała program spotkania tj:
 
g. 16 – Msza Święta w Ceranowie,
na około 17:30 planowane jest rozpoczęcie spotkania rodzinnego,
g. 18:30 – powitanie gości połączone z częścią informacyjną,
g. 19:00 – część artystyczna (program autorski realizowany przez artystów Teatru Roma, w programie autorskim Dariusza Kordka).

Dodatkowo ustalono termin potwierdzania obecności w spotkaniu, na 20 maja. Potwierdzenia będą kierowane do Alicji Ołdakowskiej.

Podczas Naszego spotkania w dniu 10 czerwca, planowane jest poruszenie spraw związanych z możliwością rozszerzenia komitetu o kolejne osoby oraz przekazanie informacji w sprawie finansów i kosztów jakie są ponoszone z organizacją spotkania.


 

Dołącz do nas na VI zjeździe Rodu Ołdakowskich, który odbędzie się w sobotę, 10 czerwca 2017 roku.

Dużo ciekawych informacji na temat rodu Ołdakowskich znajduje się na portalu Wrona – portalu historycznym Andrzejewa. Z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy przyjąć, że ród Ołdakowskich istniał już na samym początku XIV w. Najstarsza wzmianka, jaką dysponujemy o wsi Ołdaki pochodzi z roku 1417. Zawarta została w dokumencie dotyczącym wsi Dmochy. Z dokumentu tego wynika, że Przecław ze Świerczy oraz Klemens z Ołdaków, zostali obdarowani ziemią przez księcia mazowieckiego. Książę przekazał tymże panom, dwadzieścia włók ziemi (Drusino) nad rzeką Brok, w powiecie nurskim. W roku 1422 Boksa i Urban z Karniewa, pieczętujący się klejnotem Dąbrowa, świadczyli w Nowym Mieście przy wywodzie szlachectwa jednego z Ołdakowskich. Innemu z Ołdakowskich, herbu Rawicz Niedźwiadna, w tym samym roku, świadczył Dobiesław z Brzumina.

Udział dzieci do lat 6 jest bezpłatny.

Uczestnicy pomiędzy 7 a 13 rokiem życia płacą 50 zł.
Od 14 roku wzwyż każda osoba ponosi koszt 100 zł.
Opłaty należy przekazywać na miejscu, po przybyciu na zjazd.
 

Prosimy o potwierdzenie udziału do 20 maja 2017 roku do Alicji Ołdakowskiej, nr tel. + 48 696 094 656, lub e-mail: alicjaoldakowska@vp.pl