Tadeusz Ołdakowski (ur.1947) Prezes Zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.

wpis w: Znani i zasluzeni | 0

Tadeusz Ołdakowski (ur.1947)

Prezes Zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.
Urodził się 16 marca 1947 r. Absolwent Technikum Leśnego w Białowieży w 1967 r. W tym samym roku finalista Ogólnopolskiej Olimpiady Matematycznej. Ten fakt przesądza o wyborze studiów.

Studiuje matematykę na Wydziale Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (1967 – 1971), a później ekonometrię na Wydziale Finansów i Statystyki SGPiS (1971 – 1975), uzyskując tytuł magistra ekonomii. Po studiach podejmuje pracę jako programista w Ośrodku Obliczeniowym Fabryki Okładzin Ciernych POLMO w Markach k/ Warszawy.

W latach 1978 – 1984 pracuje na stanowisku specjalisty w Rządowym Centrum Informatycznego Systemu Planowania Centralnego RCI CENPLAN, przemianowanym później na Centrum Informatyczne Komisji Planowania przy Radzie Ministrów.

W latach 1984 – 1986 pracuje w Komisji Planowania przy Radzie Ministrów jako wicedyrektor Zespołu Metodyki Planowania i Systemów Regulacyjnych. Od 1986 do 1991 r. pracuje w Urzędzie Rady Ministrów jako doradca ministra, gdzie zajmuje się m.in. koordynacją wdrażania informatyki w administracji terenowej.
W latach 1990 – 1991 – doradca ekonomiczny Ministra Szefa Urzędu Rady Ministrów. W 1991 r. współpracuje ze Związkiem Banków Polskich jako doradca Prezesa Związku Banków Polskich. 

Od 22 listopada 1991 r. Prezes Zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. W 1999 r. ukończył Podyplomowe Studium Bankowości w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH. W dniu 5 kwietnia 2000 r. ponownie wybrany Prezesem Zarządu KIR S.A. na kolejną, IV kadencję. Autor wielu publikacji o tematyce ekonomicznej. Inicjator i współautor m.in. systemu informatycznego „Gmina – bank danych o jednostkach podziału terytorialnego”.

Żonaty, dwoje dzieci. Hobby: brydż sportowy

 not. na za forumti.pl