Sprawozdanie 10 listopada

 spotkanie2
Komitet koordynacyjny
 
    Podczas ostatniego spotkania rodzinnego w dniu 13 sierpnia 2011 roku ukonstytuował się komitet koordynacyjny oraz grupa organizująca spotkanie w czerwcu  2013 roku.
 
W jej skład wchodzą następujący członkowie rodu Ołdakowskich:
 
Monika Andryszczyk
Katarzyna Jurkowska z d. Ołdakowska
Joanna Kwiatek z d. Ołdakowska
Adam Ołdakowski
Artur Ołdakowski 
Krzysztof Ołdakowski
Michał Ołdakowski

  Sprawozdanie ze spotkania komitetu Koordynacyjnego w dniu 10 listopada 2012 roku

 
W dniu 10 listopada 2012 roku uczestniczyliśmy w spotkaniu naszego Komitetu Koordynacyjnego. Obecni byli: Adam i Lidka, Kasia i Mirek, Artur, Michał i Krzysztof. Zapoznaliśmy się z projektem strony poświęconej naszej rodzinie. Można go znaleźć pod adresem: Oldakowscy.pl.
Zostały podjęte ustalenia dotyczące projektu strony głównej: będzie znajdował się na niej obraz dworku, umieścimy wiersz Anny Kamieńskiej oraz herb rodowy. W tle będzie pobrzmiewał jeden z mazurków Chopina. Uznaliśmy, że chociaż lubimy rozmaitą muzykę, to w Polsce nic lepszego od Chopina nie powstało.
Opracowaniem stron historycznych zajmie się Pan Redaktor Dariusz Kosieradzki. Będą to raczej stałe strony, których treść nie będzie ulegała zmianie. Nie mamy przecież wpływu na historię.
Podzieliliśmy się również odpowiedzialnością za poszczególne strony oraz sektory działalności:
Listami i kontaktami zajmą się Adam Ołdakowski i Krzysztof Ołdakowski.
Kalendarium – wydarzenia – za tę dziedzinę będzie odpowiedzialny Michał Ołdakowski.
Galeria i zjazdy – tym sektorem będzie zajmował się Artur Ołdakowski
Zdajemy sobie sprawę, że pomimo fizycznej nieobecności na spotkaniu, siostry Mariola i Monika oraz Joanna nadal całym sercem włączają się w nasze dzieło i aktywnie je współtworzą. Wierzę, mało tego, jestem pewien, że również podejmiecie konkretne zaangażowanie w tworzenie aktywnej świadomości w naszej rodzinie i sprawi to wam wielką radość.
A więc awansem w ramach dzielenia się pracą prosimy was:  Mariolo i Moniko o zajęcie się opracowaniem naszego drzewa genealogicznego. Jest  odpowiedni program, którym można się posłużyć  (pl.soft-genealogia). Informacjami na temat kogo i jak umieścić w genealogii dysponuje Adam. Od niego można zasięgnąć wiedzy na ten temat.
Joasi chcielibyśmy zaproponować rolę kogoś w rodzaju rzecznika najbliższego zjazdu, który odbędzie się w sobotę 15 czerwca 2013 roku. Należałoby do ciebie skuteczne powiadomienie całej rodziny o tym wydarzeniu, zabranie informacji o uczestnikach oraz na podstawie informacji zwrotnych sporządzenie listy gości, którzy będą uczestniczyli w spotkaniu rodzinnym.  (Krzysztof dysponuje zeszytem z kontaktami przekazanymi podczas jednego ze zjazdów). On może stanowić podstawę do podjęcia działań w tym zakresie. W zaproszeniach, które zostaną przekazane będzie również informacja o wpłacie konkretnej kwoty na poczet uczestnictwa w spotkaniu oraz na pokrycie wydatków związanych np. z przygotowaniem strony internetowej i wydawnictwa na temat rodziny.
Skarbnikiem została wybrana Kasia
Myślę, że nie będziemy wchodzić w to, jak będzie wykonana ta praca, kto z bliskich będzie wam pomagał i jak sobie to zorganizujecie. Ważne jest, aby była ona należycie i na czas zrobiona. Nie twórzmy trudności, ale działajmy z zapałem. Gdyby pomimo najszczerszych chęci powstały jakieś nieprzezwyciężalne przeszkody to oczywiście będziemy reagować wspólnie.
Kolejne spotkanie zostało wyznaczone na sobotę 9 luty 2013 roku o godzinie 16.00.  Do tego dnia powinniśmy wykonać pracę, która została nam powierzona, oczywiście uwzględniając rytm przygotowania do zjazdu (wiadomo, że nie wyślemy przed tą datą zaproszeń).
            Podczas tego spotkania oprócz informacji, co kto zrobił chcielibyśmy zaproponować byście podzielili się propozycjami na temat przebiegu zjazdu rodzinnego. Rozpocznie się on od Mszy Świętej w Sanktuarium w Miedznej, 15 czerwca 2013 roku, chyba około 15.00. Potem będzie ciąg dalszy w Kosowie, w domu Jurkowskich, początek o godzinie 17.00. W programie znajdzie się oczywiście prezentacja strony internetowej Oldakowscy.pl, następnie zagajenie Pana Dariusza Kosieradzkiego o jego poszukiwaniach związanych z historią naszego rodu, potem będzie np. okazja do przedstawienia gości specjalnych zjazdu czyli np. Katarzyny Ołdakowskiej, wnuczki Michała Ołdakowskiego (przyjedzie specjalnie z USA), Pana Jana Ołdakowskiego , dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego ,oraz wielu innych których dzisiaj trudno nam wymieniać. Oczekujemy na propozycje i szczegóły tej merytorycznej części programu, która nie powinna trwać dłużej niż jedną godzinę, bo ludzie chcą przede wszystkim spotkać się, pogadać i pobiesiadować. Nie możemy ich zamęczyć jakimiś przemówieniami i prezentacjami.
 
            Serdecznie pozdrawiam
            i życzę owocnej pracy
          Krzysztof Ołdakowski SJ

 


 

„Zapytanie” 6.03.2013r

Witajcie,

Przesyłam projekt zaproszenia i oczywiście proszę o uwagi, co zmienić, co poprawić?
Wiem, że na pewno trzeba poprawić mapkę, zjechać z nią trochę na południowy-wschód, ale może jeszcze trzeba coś zmienić?

Z innej beczki to chciałbym zaproponować zmianę terminu najbliższego spotkania. W kwietniu nie będzie mnie w Warszawie, ponieważ otrzymałem misję od przełożonych związaną z wyjazdem. Proponuję spotkanie jeszcze w marcu, najlepiej przed Niedzielą Palmową, czyli 23 marca o godzinie 11.00, tak jak poprzednio u mnie w domu.

pozdrawiam serdecznie. Krzysztof Ołdakowski

 


„Spotkanie”7.03.2013r

Odbyło się spotkanie Krzysztofa i Adama Ołdakowsckich , tematem spotkanie było : omówienie spraw związanych z prawidłowością zaproszeń oraz omówienia warunków umowy z grupą artystów teatru Rewiowego, którzy mają wystąpić jako atrakcja wieczoru na zjeździe 15 czerwca.


„Spotkanie” z dnia 18 marca 2013r.

 
           Od lewej Adam Ołdakowski z Bartoszyc z Mazur z córką, po prawej w pierwszym planie Jan Ołdakowski Dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego za nim Adam Ołdakowski jako przedstawiciel komitetu organizacyjnego zjazdu rodu ,przekazał na spotkaniu w dniu 18 marca, zaproszenia na zjazd Rodu 2013 r.
          Pan Adam z Bartoszyc podczas rozmowy na spotkaniu oznajmił że jego dziadkowie pochowani są w okolicach Czyżewa co daje nam wskazówkę że jego linia również bierze swój początek z tych samych korzeni co linia Ołdakowskich założycieli strony.