Parafia Ceranow. Ksiegi Urodzonych 1925 – 1942

Metrykalia parafii Ceranow. Ksiega Urodzonych 1925 – 1942

 

Boleslawa Oldakowska byla matka chrzesna 15 II 1925 roku, urodzonego 18 X 1924 r. w Kobylniku Tadeusza Ireneusza Slebzaka, syna Rocha Wladyslawa Slebzaka i Marty z Topikow.

Lp. 2 (chrzest 2 I 1926 r.) urodzona 3 XII 1924 r. Wolka Rytelska, Regina Franciszka Kazimierczuk, corka Jozefa Kazimierczuka (l.28) i Franciszki Oldakowskiej (l.30), rodzice chrzestni Kazmierz Oldakowski i Aleksandra Sierputowska, swiadkowie: Antoni Kazimierzak i Jan Kazimierczak z Wolki Rytelskiej.

Lp.70 ur. 25 VI 1926 r. Rytele Olechny Zygmunt Pentkowski, syn Boleslawa Petkowskiego (l.28) i Anny z Oldakowskich (l.36), r.chrz. Jozef Mroz i Franciszek Mroz, sw.: Ignacy Rutkowski i Adam Bereza.

Kazmierz Oldakowski byl ojcem czrzestnym 10 XII 1926 r. Ireny Mlynskiej, ur. 23 V 1926 r. Rytele Suche, corki Konstantego Mlynskiego i Bronislawy z Kamienskich.
Czeslaw Oldakowski byl ojcem chrzestnym 26 XII 1926 r. Haliny Leokadii Kruzy, ur. 12 XII 1926 r. Rytele Olechny, corki Jana Kruzy i Rozalii z Pawlowskich.

Lp. 52 (chrz. 18 IV), ur. 12 III 1927 r. Kobylnik, Jan Grzegorz Oldakowski, syn Piotra Oldakowskiego (l.31) i Janiny z Jazwinskich (l.28), rodz. chrz. Wincenty Oldakowski Kobylnik i Jozefa Rostkowska Rostki, sw. Jan Oldakowski i Jozef Oldakowski Kobylnik.

Kazimierz Oldakowski z Tosiow byl ojcem chrzestnym 1 V 1927 r. Leontyny Rytel ur. 28 III 1927 r. Wszebory, corki Boleslawa Rytela i Julianny z Oltarzewskich.

Lp. 125 (chrz. 4 XI) ur. 8 IX 1928 r. Kobylnik Maria Jadwiga Oldakowska, corka Piotra Oldakowskiego (l.32) i Janiny z Jazwinskich (l.27), rodz.chrz. Jozef Jazwinski Zakrzew i Marianna Oldakowska Kobylnik.
Adnotacje: Maria Jadwiga Oldakowska poslubila Stanislawa Kuzniarskiego dn. 15 VI 1954 r. w parafii Lomazy.

Lp. 97 (chrz. 25 VIII), ur. 2 V 1929 r. Bernard Mroz, syn Jozefa Mroz (l.32) i Franciszki z Oldakowskich (l.33) rodz. chrz. Boleslaw Pentkowski Rytele Olechny i Jozef Rostkowski Rostki (Rostkow), sw. Polikarp Oldakowski i Piotr Oldakowski Kobylnik.

Lp. 50 (chrz. 27 IV 1930), ur. 22 XII 1929 r. Kobylnik, Genowefa Oldakowska, corka Piotra Oldakowskiego (l.33) i Janiny z Jazwinskich (l.30), rodz.chrz. Wincenty Oldakowski i Hieronima Jazwinska Slepowrony, sw. Jozef Mroz i Andrzej Maleszewski Kobylnik.

Lp. 52 (chrz. 13 V), ur. 3 V 1930 r. Jagodnik, Zygmunt Oldakowski, syn Polikarpa Oldakowskiego (l.26) i Kazimiery z Iwanowskich (l.24), rodz.chrz. Wincenty Oldakowski i Jadwiga Iwanowska, sw. Boleslaw Iwanowski i Czeslaw Iwanowski Jagodnik.
Adnotacje: Zygmunt Oldakowski poslubil Irene Marianne Kozak dn. 6 VI 1954 r. w parafii Sterdyn.

Lp. 132 (chrz. 7 XII), ur. 30 X 1930 r. Rytele Olechny Eugenia Pentkowska, corka Boleslawa Pentkowskiego (l.32) i Anny z Oldakowskich (l.40), rodz. chrz. Wincenty Oldakowski i Marianna Kotulska, sw. Andrzej (?) Kamienski i Feliks Kamienski Rytele Olechny.

Kazimierz Oldakowski byl ojcem chrzestnym 1 I 1931 r. Reginy Marii Mlynskiej ur. 25 XII 1930 r. Rytele Suche, corki Jana Mlynskiego i Kazimiery z Krukow.

Lp. 22 (chrz. 6 IV), ur. 10 III 1931 r. Kobylnik Tadeusz Oldakowski, syn Piotra Oldakowskiego (l.35) i Janiny z Jazwinskich (l.30), rodz.chrz. Kazimierz Oldakowski z Tosiow i Kazimiera Oldakowska z Jagodnika, sw. Jozef Mroz i Andrzej Maleszewski obaj z Kobylnika
Adnotacje: Tadeusz Oldakowski poslubil Lucyne Stefanie Pietrzykowska dn. 29 XII 1963 r. w Ceranowie.

Lp. 120 (chrz. 26 XII), ur. 21 XI 1931 r. Jagodnik, Mieczyslaw Stanislaw Oldakowski, syn Polikarpa Oldakowskiego (l.28) i Kazimiery z Iwanowskich (l.24), rodz.chrz. Franciszek Oldakowski i Czeslawa Iwanowska.

Lp. 56 (chrz. 3 VII) ur. 3 VI 1932 r. Kobylnik Hieronim Oldakowski syn Piotra Oldakowskiego (l.37) i Janiny z Jazwinskich (l. 32), rodz.chrz. Wlodzimierz Lipka i Jadwiga Lipka.

Lp. 35 (chrz. 17 IV), ur. 14 III 1933 r. Jagodnik Teresa Oldakowska, corka Polikarpa Oldakowskiego i Kazimiery z Iwanowskich, rodz.chrz. Boleslaw Iwanowski i Janina Oldakowska.
Adnotacje: Teresa Oldakowska poslubila Ludwika Stanislawa Sobiesciaka dn. 14 VII 1957 r. w Ceranowie.

Lp. 38 (chrz. 22 IV), ur. 26 II 1935 r. Kobylnik  Krystyna Irena Oldakowska, corka Piotra Oldakowskiego (l.40) i Janiny z Jazwinskich (l.36), rodz.chrz. Jan Tyminski i Boleslawa Oldakowska.

Lp. 83 (chrz. 16 VIII), ur. 19 V 1935 r. Jagodnik Mieczyslaw Piotr Oldakowski, syn Polikarpa Oldakowskiego (l.32) i Kazimiery z Iwanowskich (l.27), rodz. chrz. ksiadz Franciszek Oldakowski i Stanislawa Odorkiewicz.
Adnotacje: Mieczyslaw Piotr Oldakowski poslubil Jadwige Janine Swierzewska dn. 6 VI 1953 r. w kosciele sw. Dominika w Warszawie.

Lp. 76 (chrz. 15 VIII), ur. 21 VI 1936 r. Kobylnik, Franciszek Jerzy Oldakowski, syn Wincentego Oldakowskiego (l.30) i Jadwigi z Iwanowskich, rodz.chrz. Stefan Oldakowski Tosie i Kazimiera Oldakowska Jagodnik
Adnotacja: Franciszek Jerzy Oldakowski poslubil Zdzislawe Marianne Kubicka dn. 11 X 1964 r. w parafii Leopoldow.

Lp. 36 (chrz. 17 I), ur. 6 I 1937 r. Kobylnik Stefan Stanislaw Onysk, syn Juliana Onysk i Heleny z Kolkow, rodz. chrz. Stanislaw i Stefania Onysk z Kobylnika.
Adnotacje: Stefan Onysk poslubil Marianne Oldakowska dn. 2 VI 1963 r. w Ceranowie.

Lp. 36 (chrz. 18 IV 1937), ur. 25 XII 1936 r. Kobylnik Helena Oldakowska, corka Piotra Oldakowskiego (l.42) i Janiny z Jazwinskich (l.38), rodz.chrz. Franciszek Wrzosek i Marianna Maleszewska Kolonia Seroczyn
Adnotacje: Helena Oldakowska poslubila Ludwika Wojewodzkiego dn. 4 IV 1961 r. w Ceranowie.

Lp. 137 (chrz. 31 XII) ur. 15 XI 1937 r. Jagodnik Cecylia Oldakowska, corka Polikarpa Oldakowskiego (l.34) i Kazimiery z Iwanowskich (l.31), rodz.chrz. Waclaw Mlynski i Marianna Maleszewska Kolonia Sterdyn
Adnotacja: Cecylia Oldakowska poslubila Jan Pedzicha dn. 29 IV 1958 r. w Ceranowie.

Polikarp Oldakowski byl swiadkiem na chrzcie ur. 20 VIII 1938 r. Danuty Kolek, corki Stanislawa Kolka z Nosek.

Lp. 70 (chrz. 18 VI), ur. 26 IV 1939 r. Jagodnik, Justyna Jadwiga Oldakowska corka Polikarpa Oldakowskiego (l. 36)  i Kazimiery z Iwanowskich (l.31), rodz.chrz. Kazimierz Oldakowski i Marianna Oldakowska Tosie.
Adnotacje: Justyna Oldakowska poslubila Cezarego Andrzeja Kepskiego vel Turowskiego, dn. 5 VII 1964 r. w Ceranowie.

Lp. 45. (chrz. 2 V), ur. 5 I 1940 r. Irena Oldakowska, corka Wincentego Oldakowskiego (l. 35) i Jadwigi z Iwanowskich (l.24) rodz.chrz. Czeslaw Jankowski i Marianna Maleszewska.
Adnotacje: Irena Oldakowska poslubila Ryszarda Andrzeja Wisniewskiego dn. 1 II 1964 r. w parafii sw. Wojciecha w Warszawie.

Wincenty Oldakowski byl swiadkiem na chrzcie 2 V 1940 r. Anny Kamienskiej ur. 20 IV 1940 r. w Jagodniku, corki Walentego Kamienskiego i Marianny z Debkowskich.

Lp. 56. (chrz. 2 VI), ur. 22 II 1940 r. Jagodnik Kazimierz Zygmunt Iwanowski, syn Czeslawa Iwanowskiego (l.35) i Zofii z Lawnikow (l.26), rodz.chrz. Kazimierz Puchala i Kazimiera Oldakowska, swiadkiem byl tez Polikarp Oldakowski.
Adnotacje: Kazimierz Iwanowski poslubil Euzebie Marianne Oldakowska w Ceranowie (brak podanej tu daty slubu).

Lp. 62 (chrz. 20 VII), ur. 2 VII 1941 r. Jagodnik Euzebia Marianna Oldakowska, corka Polikarpa Oldakowskiego (l.38) i Kazimiery z Iwanowskich (l.33), rodz.chrz. Feiks Iwanowski Dlugie Grzymki i Helena Kapusta.

Jadwiga Oldakowska byla matka chrzestna 30 IX Wlodzimierza Onsk, ur. 9 X 1941 r. Kobylnik, syna Czeslawa Onysk i Franciszki z Kapustow z Kobylnika.