Parafia Brok i Parafia Ceranow XIX w.

Księga urodzonych 1857 – 1863 Parafia Brok nad Bugiem
(Archiwum Diecezjalne w Łomży) i Parafia Ceranow Ksiega Urodzonych 1853-1873 i Ceranow Ksiega Zmarlych 1925-1944 (fragmenty)
 
Wypisy: parafia Brok
 
N13 Nagoszewo. Działo się to w mieście Broku dn. 30 I 1857 r. o godz. 14 po południu. Stawił się Feliks Ołdakowski lat 34, kowal w Nagoszewie zamieszkały w obecności świadków Traczyka (?) l. 40 i Piotra Stelmaszczyka l. 41 mających, gospodarzy w Nagoszewie zamieszkałych okazał nam dziecię płci męskiej urodzone w Nagoszewie dnia wczorajszego o godz. 8 rano z małżonki Eleonory ze Święckich lat 30 mającej. Dziecięciu temu na chrzcie świętym nadane zostało imię JAN, a rodzicami jego chrzestnymi byli Michał Okryszczyk (?) i Małgorzata Stelmaszczyk. Akt ten stawającemu i świadkom przeczytany gdyż ci pisac nie umieją.
(ten Jan, zapewne zmarł, bo w 1863 r. kolejny chłopiec otrzymuje imię Jan)
 
N158 Nagoszewo. Działo się to w mieście Broku dn. 28 XI 1858 r. o godz. 13 po południu. Stawił się Feliks Ołdakowski lat 35, kowal w Nagoszewie zamieszkały w obecności świadków Stanisława Sztorca l. 50 i Józefa Kosieńskiego l. 70 mających, gospodarzy w Nagoszewie zamieszkałych okazał nam dziecię płci męskiej urodzone w Nagoszewie dnia 27 listopada o godz. 7 wieczorem z małżonki Eleonory ze Święckich lat 31 mającej. Dziecięciu temu na chrzcie świętym nadane zostało imię ANDRZEJ, a rodzicami jego chrzestnymi byli Adam Traczyk i Jadwiga Okryszczyk…
 
N114 Nagoszewo. Działo się to w mieście Broku dn. 2 VIII 1861 r. o godz. 13 po południu. Stawił się Feliks Ołdakowski lat 38, kowal w Nagoszewie zamieszkały w obecności świadków Tomasza Oboźnego l. 38 i … (nieczytelne) … gospodarzy w Nagoszewie zamieszkałych okazał nam dziecię płci żeńskiej urodzone w Nagoszewie 28 lipca o godz. 13 po południu z małżonki Eleonory ze Święckich lat … mającej. Dziecięciu temu na chrzcie świętym nadane zostało imię ANNA, a rodzicami jego chrzestnymi byli Tomasz Krajza i Franciszka Kosieńska…
 
N193 Nagoszewo. Działo się to w mieście Broku dn. 8 listopada 1863 r. o godz. 13 po południu. Stawił się Feliks Ołdakowski lat 40, kowal w Nagoszewie zamieszkały w obecności świadków Pawła Przybyłowskiego l. 36 i Józefa Równego l. 40 mających, gospodarzy w Nagoszewie zamieszkałych okazał nam dziecię płci męskiej urodzone w Nagoszewie dnia 7 listopada o godz. 12 w południe z małżonki Eleonory ze Święckich lat 36 mającej. Dziecięciu temu na chrzcie świętym nadane zostało imię JAN, a rodzicami jego chrzestnymi byli Paweł Przybyłowski i Rozalia Krajza…

 
Metrykalia parafii w Ceranowie. Księga urodzonych 1853 – 1873

Wypisy:

N23 Działo się to w Ceranowie dn. 21 marca 1867 r. o godz. 2 po południu, stawił się Feliks Ołdakowski l. 41 (?) gospodarz w Rytelach Olechnach zamieszkały, w obecności Jakuba Tomaszewskiego l.38 i Wincentego Błaszczyka l.35 obydwu gospodarzy w Rytelach Olechnach zamieszkałych i okazał nam dziecię urodzone z Eleonory Święckiej l.40?. Nadano mu imię JÓZEF a rodzicami chrzestnymi byli Jakub Tomaszewski i Franciszka Błaszczykowa. Akt ten stawającemu i świadkom nieumiejącym pisac przeczytany podpisaliśmy ks. Stanisław Dziobkowski

N25 (zapis w języku rosyjskim) wymieniony urodzony w Rytelach Olechnach dn. 23 marca 1869 r. – FRANCISZEK Ołdakowski syn Feliksa Ołdakowskiego (l.44) i Eleonory Święckiej (l.43) chrzest odbył się 4 kwietnia 1869 r.

 
Metrykalia parafii Ceranów. Księga zmarłych 1925 – 1944

 
Wypisy:

Lp2 Kobylnik, pogrzeb 12 I 1931 r. godz. 9.00 świadkowie Wincenty Ołdakowski (l.24) i Piotr Ołdakowski (l.35) z Kobylnika, zmarły Andrzej Ołdakowski 9 I 1931 r. godz. 5.00, lat 73, syn Feliksa Ołdakowskiego i Eleonory Święckiej. Danotacje: Andrzej Ołdakowski zamieszkały przed śmiercią w Kobylniku urodził się w Nagoszewie, parafii Brok, tejże gminy, powiatu Ostrów Łomżyński, pozostawił żonę Bronisławę z Rytelów.
 
Lp11 Kobylnik, pogrzeb 9 III 1936 r. świadkowie Franciszek Żochowski (l.62) i Bolesław Dąbrowski (l.32) Wszebory, zmarły Jan Ołdakowski (ur. Nagoszewo), zmarł 7 III 1936 r. o godz. 12.00, lat 72, żonaty, pozostawił wdowę Michalinę z Maliszewskich, syn Feliksa Ołdakowskiego i Eleonory ze Święckich.

Józef Ołdakowski syn Feliksa ur. 1867 (Rytele) zm. 1953 r. (Tosie)
Franciszek Ołdakowski syn Feliksa ur. 1869 r. (Rytele) zm. 1961 r. (Paderewek)