Opowiesc rodzinna

OPOWIESC RODZINNA o Feliksie Oldakowskim

Według opowiadań mego ojca Polikarpa Ołdakowskiego ur. 1903 r. syna Jana i Michaliny Kobylnika. Ołdakowscy to stara rodzina ziemiańska o żywych tradycjach patriotycznych których gniazdem była miejscowośc Ołdaki za Bugiem. Ołdakowscy poslugowali się herbem Rawicz – panna na niedżwiedziu. Rodzina była majętna, ale za udział w powstaniu listopadowym dobra ich zostały skonfiskowane, a Ołdakowscy zostali wywiezieni na Sybir. Z majątku jednak udało się uciec praprababci z synkiem Feliksem Ołdakowskim. Praprababcia nie mogła zapewnic wykształcenia synowi, ponieważ byli pozbawieni majątku. Feliks Ołdakowski nauczył się kowalstwa i wykonywał ozdobne powozy.

Po I Wojnie Światowej jeden z potomków Ołdakowskich zesłanych na Syberię przyjechał do Polski usiłując uzyskać pomoc na sprowadzenie swojej rodziny od Franciszka Ołdakowskiego zamieszkałego w Paderewku. Franciszek nie miał jednak możliwości udzielenia mu wsparcia więc powrócił na Syberię i Słuch o nim zaginął.”

Justyna Kępska z d. Ołdakowska
Warszawa, 28.03.2009 r.