Oldakowscy za czasow I Rzeczypospolitej

OLDAKOWSCY ZA CZASOW I RZECZYPOSPOLITEJ
 
 
Najwięcej wiadomości o rodzie Ołdakowskich znajdujemy na kartach wydanego w 1915 r. opracowania trzech utytułowanych historyków: Uruskiego, Kosińskiego i Włodarskiego. Poniżej podane są dane jakie w nim się znajdują zawierają już poznane nam rzeczy, osoby i wydarzenia we wcześniejszych rozważaniach zwarte, a często też bezkrytycznie powtórzone i zawierające błędy i nieścisłości, ale niezaprzeczalnie mają wartośc ogromną:
„Ołdakowski herbu Rawicz. Jedna gałąź rodziny Wolskich od swego dziedzictwa wsi Ołdaki w ziemi nurskiej brała naprzód nazwę Ołdak, a następnie wzięła nazwisko Ołdakowski. W XVI w. przenieśli się w części na Podlasie.

 

Jan i inni bracia Ołdakowie (Ołdakowscy) posiadali majątek Gostków 1463 r. Rosłaniec Ołdakowski pleban czerski i Jakub Ołdakowski, bracia rodzeni i stryjeczni: Jan, Paweł, Bogusz i inni Ołdakowscy dostali w 1482 r. w nagrodę zasług od Bolesława księcia mazowieckiego uwolnienie od różnych ciężarów publicznych dla swych dóbr Łętowo – Ołdaki w ziemi nurskiej.
 
Paweł Ołdakowski ożeniony z Justyną Arciechowską 1533 r. Aleksy, Jakub, Michał i Stanisław Ołdakowscy dziedzice dóbr Ołdaki 1539 r. Sebastian Ołdakowski podwoje wodzi nurski 1579 r. miał synów: Pawła dziedzica dóbr Ołdaki, Floriana, Piotra, Sebastiana, Stanisława żonatego z Halszką Brańską, Jana i Gaspara (Kacpra) 1598 r.
Mikołaj Ołdakowski kanonik chełmski, proboszcz w Krzczonowie, zmarł 1586 r. pozostawił sukcesję, ktorąotrzymali jego Synowcowie – Jan i Maciej Ołdakowscy.
 
Mikołaj Ołdakowski elektor 1632 r. Władysława IV Wazy z województwa wołyńskiego. Andrzej Ołdakowski syn Sebastiana dziedzic dóbr Nowawieś, rokoszanin Zebrzydowskiego, wojownik przeciw Kozakom 1640 r.
Erazm Ołdakowski, syn Piotra zapisał 1642 r. dożywocie żonie Zofii Głoskowskiej. Stanisław Ołdakowski podczaszy nowogrodzki, podpisał elekcję 1648 r. Jana Kazimierza wazy z województwem Racławskim, rotmistrz królewski.
 
Władysław Ołdakowski także elektor Jana Kazimierza Wazy w 1648 r. z województwa podlaskiego. Franciszek Stanisław Ołdakowski miecznik nurski 1664 r. Nieznany z imienia Ołdakowski pułkownik wojsk koronnych, nie chciał należec do konfederacji wojskowej 1662 r., a gdy naciskał rokoszan do posłuszeństwa został od nich zabity. Kazimierz Ołdakowski z ziemią przemyską, Maciej Ołdakowski z Rytelów miecznik drohicki z zmiemią drohicką, Krzysztof i Marcin Ołdakowscy z ziemią nurską podpisali elekcję 1669 r. Michała Korybuta Wiśniowieckiego.
 
Michał i Szymon Ołdakowscy synowie Macieja 1682 r. Z nich Michał miał synów: Andrzeja i Józefa. Józef Maciej Ołdakowski syn Pawła 1685 r. Walenty Ołdakowski syn Stanisława 1685 r.
Stanisław Michał Ołdakowski, syn Jana miecznik drohicki, następnie 1698 r. stolnik drohicki, elektor 1669 r. Michała Korybuta Wiśniowieckiego i w 1674 r. Jana III Sobieskiego z ziemi nurskiej, z żony Eufrozyny Sobolewskiej pozostawił synów: Józefa, Michała i Stanisława, z nich: Józef Ołdakowski miecznik drohicki, elektor 1697 r. Augusta II Mocnego (Wettina) z ziemi nurskiej – miał synów Ignacego dziedzica dóbr Bolędy 1737 r. żonatego z Dorotą Obrępską i Wacława.
Michał Ołdakowski, drugi syn Stanisława Michała i Sobolewskiej wojski drohicki 1712 r. podstoli podlaski 1731 r. zaślubił Katarzynę Krasnodębską i z niej pozostawił syna Franciszka – dziedzica dóbr Rytele, podczaszego nurskiego 1720 r., elektora 1733 r. Augusta III Sasa (Wettina) z województwa podlaskiego, po którym córki: Konstancja, Ludwika i Waleria.
 
Bartłomiej, Ignacy, Jakub, Jan, Józef, Kacper, Maciej, Stanisław, dwóch Szymonów, Tomasz, Walenty, Walerian i Wawrzyniec Ołdakowscy podpisali elekcję 1697 r. Augusta II Mocnego z ziemią nurską. Po Janie Ołdakowskim synowie: Ignacy, Marcin i Szymon 1700 r. Apolinary Ołdakowski, syn Ferdynanda 1728 r.
Antoni, Bartłomiej, Felicjan, Franciszek, Idzi, pięciu Janów, dwóch Karolów, Kazimierz, Maciej, dwóch Szymonów Ołdakowskich, Wacław na Ołdakach Ołdakowski – wojski mielnicki, porucznik chorągwi powiatu nurskiego i dwóch Wojciechów Ołdakowskich elektorowie 1733 r. Augusta III Sasa z województwa mazowieckiego. Ignacy Stanisław Ołdakowski komornik bielski 1775 r. podstarosta i sędzia grodzki Wąsowski 1782 r. komisarz do zbierania ofiar 1789 r. żonaty z Marianną Zaleską. Maciej Ołdakowski miecznik drohicki 1780 r. Franciszek Ołdakowski skarbnik nurski 1781 r. miał syna Chryzostoma komornika zambrowskiego, komisarza do zbierania ofiar 1789 r. sędziego ziemskiego łomżyńskiego 1789 r. Romuald Ołdakowski sędzia ziemski bielski poseł na sejm grodzieński 1793 r. protestował przeciw samowoli ambasadora rosyjskiego Siewersa.
 
Michał Ołdakowski deputat (poseł) szlachty powiatu bielskiego 1819 r. Ignacy Ołdakowski doktor obojga praw, profesor Uniwersytetu Wileńskiego, zmarły 1821 r., mąż uczony i zacny, autor. Leopold Ołdakowski zasiadający w sądach powiatu bielskiego 1844 r. Pochodzący po Idzim Ołdakowskim dziedzicu dóbr Kołomyi 1695 r. syn Tomasz miał syna Fabiana, żonatego z Eleonorą Zakrzewską, z niej synów: Józefa dziedzica wsi Zaręby Góry leśne w powiecie ostrołęckim i Mateusza wylegitymowanych w Królestwie 1853 r.
 
Po Wojciechu Ołdakowskim dziedzicu dóbr Kołęczyno w 1716 r. syn Antoni pozostawił syna Wojciecha, żonatego z Marianną Rembowską, z niej synowie: Stanisław i Adam dziedzice dóbr Kałęczyn, wylegitymowani w Królestwie 1839 r. Z tej linii Mateusz Ołdakowski, syn Tomasza 1848 r. Walenty Ołdakowski syn Jana i Barbary Olszewskiej 1848 r. Jan Ołdakowski syn Gabriela i Łukasz Ołdakowski syn Feliksa 1854 r. wylegitymowani w Królestwie.
Józef Ołdakowski dziedzic dóbr Rytele Olechny i Sucha Wólka 1741 r. miał potomstwo z których: Karol Ołdakowski dziedzic dóbr Gąsiorowo w powiecie płockim i Franciszek dzierżawca, synowie Franciszka 1837 r. Erazm Ołdakowski dziedzic wsi Ołdaki Mazury, syn powyższego Ignacego i Doroty Obrębskiej 1839 r. Bruno Ołdakowski syn Kazimierza 1841 r. Henryk i Władysław Ołdakowscy synowie Franciszka i Agnieszki Kossakowskiej oraz Stanisław Ołdakowski syn Antoniego 1852 r. wylegitymowani w Królestwie”.