Metrykalia parafii Ceranow 1942 – 1956

Metrykalia parafii Ceranow. Ksiega Urodzonych 1942-1946

Lp. 74 (chrzest 6 IX), ur. 30 V 1942 r. Kobylnik, Anna Oldakowska, corka Piotra Oldakowskiego (l.46) – (adnotacja: jej ojciec zmarl przed narodzeniem corki 23 XI 1941 r.) i Janiny z Jazwinskich (l.42), rodz.chrz. Polikarp Oldakowski i Jadwiga Oldakowska, swiadkowie: Polikarp Oldakowski (l.38) i Tomasz Kapla.

Lucyna Stefania, corka Jana Pietrzykowskiego i Marianny Palkow, ur. 2 IX 1943 r. w Dabrowie poslubila Tadeusza Oldakowskiego dn. 29 XII 1963 r. w Ceranowie.

Zdzislawa Marianna, corka Franciszka Kubickiego i Stanislawy z Waszczukow, ur. 12 IV 1943 r. w Ceranowie, poslubila Franciszka Jerzego Oldakowskiego, dn. 11 X 1964 r. w parafii Leopoldow.

Lp. 46 (chrz. 16 IV 1944 r.) ur. 4 VII 1943 r. Kobylnik, Danuta Maria Oldakowska, corka Wincentego Oldakowskiego (l.39) i Jadwigi z Iwanowskich (l.30), rodz.chrz. Franciszek Kapusta i Marianna Oldakowska, swiad. Franciszek Kapusta Rytele Olechny i Polikarp Oldakowski Jagodnik (l.41) Adnotacja: Danuta Oldakowska poslubila Stefana Stanislawa Onysk dn. 3 VI 1963 r. w Ceranowie.

Lp. 49 (chrz. 18 IV 1944 r.) ur. 17 IV 1944 r. Jagodnik – urodzony chlopiec (imie nie podane) zmarl przed zarejestrowaniem, syn Polikarpa Oldakowskiego (l.41) i Kazimiery z Iwanowskich (l.37), swiad. Leopold Tomaszewski i Tomasz Kapla z Ceranowa.

Jadwiga Oldakowska byla matka chrzestna 28 I 1945 r. Jana Rostkowskiego ur. 2 I 1945 r. w Noskach, syna Edwarda Rostkowskiego i Marianny z Sawickich.

 

Metrykalia parafii Ceranow. Ksiega Urodzonych 1946-1948

 

Wincenty Oldakowski i Jadwiga Oldakowska z Kobylnika byli rodzicami chrzestnymi ur. 12 VII 1946 r. w Wolce Rytelskiej Wincentego Iwanowskiego, syna Lucjana Iwanowskiego i Eugenii Zembrowskiej.

Lp. 26 (chrz. 7 IV) ur. 15 III 1947 r. Jagodnik Marek Klemens Oldakowski, syn Polikarpa Oldakowskiego i Kazimiery z Iwanowskich, rodz.chrz. Stefan Oldakowski urzednik Sokolow i Zofia Zadrozna nauczycielka Tosie. Adnotacja: Marek Oldakowski poslubil Jadwige Dawidowska dn. 19 VII 1970 r. w Prostyni.

 

Metrykalia parafii Ceranow. Ksiega Urodzonych 1948-1949

 

Lp. 109 (chrz. 26 XII) ur. 15 IX 1946 r. Kobylnik Anna Oldakowska, corka Wincentego Oldakowskiego (l.43) i Jadwigi z Iwanowskich (l.34) rodz.chrz. Lucjan Iwanowski Wolka Rytelska i Eugenia Iwanowska Wolka Rytelska. Adnotacja: Anna Oldakowska poslubila Antoniego Stanislawa Soszynskiego dn. 9 X 1969 r. w parafii WW Swietych w Warszawie.

 

Metrykalia parafii Ceranow. Ksiega Urodzonych 1950-1953

 

Numer dokumentu 14, (chrz. 25 III) urodzony Piotr Oldakowski (omylkowo zapisano jako date urodzin 24 marca 1951, poprawiono na skutek interwencji na prawidlowa tj) ur. 17 I 1951 r., syn Polikarpa Oldakowskiego (l.48), rolnika, Jagodnik i Kazimiery z Iwanowskich (l.46) Jagodnik, rodz.chrz. Wladyslaw Zawistowski (l.25), rolnik, Zawisty i Euzebia Zawistowska (l.16), prz rodzinie Tosie.

Adnotacja: Wieslaw Piotr Oldakowski poslubil Stefanie Felikse Plachecka dn. 30 IX 1972 r. w Ceranowie. Do aktu dolaczony „Odpis skrocony aktu urodzenia” wystawiony przez USC w Kosowie Lackim. Oldakowski Piotr ur. 17 I 1951 r. w Rytelach Olechnach, rodzice: Polikarp Oldakowski, rolnik i Kazimiera Oldakowska z domu Iwanowska. Akt.ur. 32/1951/1 Kosow Lacki 27 XI 1984 r. Kierownik Halina Paszter.

N.A. 80 (chrz. 7 X) ur. 12 VIII 1951 r. Regina Klara Oldakowska, corka Wincentego Oldakowskiego (l.46) rolnik Kobylnik i Jadwigi z Iwanowskich (l.36) prz mezu Kobylnik, rodz.chrz. Eugeniusz Iwanowski (l.20) rolnik Jagodnik i Teresa Oldakowska (l.20) przy ojcu Jagodnik. Adnotacja: Regina Klara Oldakowska poslubila Janusza Piotra Jedrzejczyka dn. 4 VIII 1973 r. w Ceranowie.

 

Metrykalia parafii Ceranow. Ksiega Urodzonych 1953-1956

 

N.A. 74 (chrz. 17 X 1955 r.) ur. 13 I 1954 r. Kobylnik Jan Oldakowski syn Wincentego Oldakowskiego (l.50) rolnika i Jadwigi z Iwanowskich (l.41) rodz.chrz. Tadeusz Oldakowski (l.24) Kobylnik i Genowefa Mlynska (l25) przy mezu Wszebory. Chrzcil ks. Franciszek Oldakowski. Adnotacja: Jan Oldakowski poslubil Zdzislawe Terese Godlewska dn. 28 X 1973 r. w Kosowie Lackim.