Inne parafie w regionie mazowiecko – podlaskim

 Inne parafie w regionie mazowiecko – podlaskim OLDAKOWSCY W REGIONACH

PARAFIA JABLONKA kolo Zambrowa – Misztale, Tybory Misztale

(Franciszek, Jan, Mateusz, Jozef, Maciej, Piotr, Marcin, Stanislaw, Szymon Jan Antoni, Wojciech, Walenty)

JAN OLDAKOWSKI – syn Franciszka Oldakowskiego i Marianny Gosek, urodzony 21 wrzesnia 1866 roku w Misztalach, parafia Jablonka kolo Zambrowa, zmarl 8 lutego 1883 roku.

JOZEF OLDAKOWSKI – syn Mateusza Oldakowskiego i Katarzyny Szymborskiej, urodzony 6 lutego 1820 roku w Tyborach Misztalach, parafia Jablonka.

MACIEJ OLDAKOWSKI – syn Mateusza Oldakowskiego i Katarzyny Szymborskiej, urodzony 22 lutego 1815 roku w Tyborach Misztalach, parafia Jablonka.

MARCIN OLDAKOWSKI – syn Piotra Oldakowskiego i Agnieszki Sieklickiej, urodzony 1 listopada 1925 roku w Zochach, parafia Jablonka kolo Zambrowa.

STANISLAW OLDAKOWSKI – syn Mateusza Oldakowskiego i Katarzyny Szymborskiej, urodzony 9 listopada 1818 roku w Tyborach Misztalach, parafia Jablonka.

SZYMON JAN ANTONI OLDAKOWSKI – syn Mateusza Oldakowskiego i Katarzyny Szymborskiej, urodzony 28 pazdziernik 1813 roku w Tyborach Misztalach, parafia Jablonka.

WOJCIECH OLDAKOWSKI – syn Mateusza Oldakowskiego i Katarzyny Szymborskiej, urodzony 21 kwietnia 1811 roku w Tyborach Misztalach, parafia Jablonka.

WALENTY OLDAKOWSKI – syn Wojciecha Oldakowskiego i Franciszki Godlewskiej, urodzony 13 lutego 1847 roku w Misztalach, parafia Jablonka kolo Zambrowa.

PARAFIA SOKOLY – Penzy, Porosl Wojslawy

(Tomasz, Jozef, Antoni)

TOMASZ OLDAKOWSKI – syn Jozefa Oldakowskiego i Agnieszki Penzy, urodzony w 1825 roku w Porosli Wojslawach, parafia katolicka Sokoly, zonaty z Teofila Kalinowska, slub mial miejsce 6 lutego 1849 roku w kosciele parafialnym w Sokolach.

JOZEF OLDAKOWSKI – syn Antoniego Oldakowskiego i Katarzyny Hryniewieckiej, urodzony w 1773 roku w Penzach, parafia Bielsk Podlaski, zonaty z Agnieszka Penza, slub odbyl sie w kosciele parafialnym w Sokolach 27 listopada 1812 roku.

PARAFIA JABLON – Sliwow, Jablon

(Andrzej, Stanislaw Walery)

STANISLAW WALERY OLDAKOWSKI – syn Andrzeja Oldakowskiego, urodzony 8 grudnia 1882 roku w Sliwowie, parafia Jablon, zmarl 14 grudnia 1883 roku.

PARAFIA DABROWKA – Gieralty, Zawady

(Wawrzyniec, Lukasz)

WAWRZYNIEC OLDAKOWSKI – syn Lukasza Oldakowskiego i Marianny Kaczynskiej, urodzony 12 sierpnia 1838 roku w Oldakach Mazurach, parafii Czyzew. Mieszakal w Gieraltach w parafii Dabrowka, slub bral w Zawadach 23 listopada 1858 roku, zona Balbina Szepietowska.

PARAFIA SZUMOWO –
z tej parafi pochodzili zamieszczeni w „Wykazie Szlachty Powiatu Lomzynskiego – 1866 roku”

OLDAKOWSCY: Antoni, Stanislaw i Elzbieta (8 czerwca 1837 roku Szumowo)
OLDAKOWSCY: Franciszek, Stanislaw i Elzbieta (2 pazdziernik 1834 roku Szumowo)

PARAFIA TRZCIANNE kolo Wizny – Szorce Krynice, Bujaki Zalesie

(Melchior, Antoni Wojciech, Wojciech, Walerian, Wojciech Wilhelm, Seweryn Ludwik, Feliks Karol)

MELCHIOR OLDAKOWSKI – urodzony w 1767 roku w majatku Bujaki Zalesie wsi Szorce Krynice, parafii Trzcianne, syn Antoniego Wojciecha (1736-1802) i Marianny Jaworskiej, wnuk Wojciecha Oldakowskiego (syna Waleriana Oldakowskiego i Aleksandry Milewskiej), osiedlil sie w Szorcach Krynicach. Wojciech zmarl 16 IX 1775 roku, pochowany zostal pod oltarzem owczesnego kosciola parafialnego w Trzciannem. Brat Melchiora – Wojciech Wilhelm Oldakowski (1792-1846). Synowie Melchiora to: Sewryn Ludwik Jozef, ktorego synem byl Feliks Karol Oldakowski.

PARAFIA PUCHALY kolo Zambrowa – Konopki

(Feliks, Wojciech, Kalikst, Wladyslaw, Tadeusz, Marceli, Julian, Lukasz)

LUKASZ OLDAKOWSKI – syn Feliksa Oldakowskiegoi Marianny Baczewskiej, urodzil sie w 1823 roku w Konopkach, parafia Puchaly. Mial dwie zony: pierwsza – Marianna Uszynska (zmarla 18 czerwca 1852 roku), slub mial miejsce 19 stycznia 1846 roku w kosciele parafialnym Zambrowie); druga – Katarzyna Lesniewska, slub odbyl sie 22 listopada 1852 roku w kosciele parafialnym w Puchalach. Lukasz Oldakowski zmarl 22 stycznia 1859 roku.

JULIAN OLDAKOWSKI – syn Feliksa Oldakowskiego i Ksawery Lady, urodzil sie 27 sierpnia 1892 roku w Konopkach w parafii katolickiej w Puchalach.

MARCELI OLDAKOWSKI – syn Feliksa Oldakowskiego i Ksawery Lady, urodzil sie 27 sierpnia 1887 roku w Konopkach, parafia Puchaly.

TADEUSZ OLDAKOWSKI – syn Wojciecha Oldakowskiego i Rozalii Modzelewskiej, urodzony w  1798 roku w Konopkach, parafia Puchaly. Juz jako wdowiec poslubil druga zone wloscianke(!) Krystyne Czajkowska, slub odbyl sie 8 stycznia 1832 roku w kosciele parafialnym w Puchalach.

WLADYSLAW OLDAKOWSKI – syn Feliksa Oldakowskiego i Ksawery Lady, urodzony 18 grudnia 1895 roku w Konopkach, parafii Puchaly.

WOJCIECH OLDAKOWSKI – syn Kaliksta Oldakowskiego i Marianny, urodzony w 1761 roku w Konopkach, parafii Puchaly, zonaty z Rozalia Modzelewska. Wojciech Oldakowski zmarl 5 stycznia 1831 roku.

W spisie szlachty powiatu lomzynskiego z 1866 roku wymienieni zostali:
OLDAKOWSCY: Ludwik, Feliks, Marianna – Konopki 25 sierpnia 1841 roku

PARAFIA ANDRZEJEWO – Oldaki Polonia

(Franciszek, Pawel)

FRANCISZEK OLDAKOWSKI – syn Pawla Oldakowskiego i Balbiny, urodzony w 1846 roku w Oldakach Poloni, parafia Andrzejewo, szewc w Ostrowi Mazowieckiej, powstaniec styczniowy, zmarl 8 grudnia 1935 roku w Ostrowi Mazowieckiej, tamze pochowany.