Ignacy Oldakowski (1785-1821) prawnik, wykladowca na Uniwesytecie Wilenskim

wpis w: Znani i zasluzeni | 0

OLDAKOWSKI IGNACY (1785-1821)

Ołdakowski  Ignacy: Prawnik. Urodził się 2 sierpnia 1785 r. w Gąsiorowie nad Bugiem w rodzinie szlacheckiej. Od dziesiątego roku życia uczył się w szkole pijarów w Łomży.

Na Uniwersytecie Wileńskim studiował filologię łacińską, matematykę i prawo zakończone w  1809 r. doktoratem. Po ośmiu latach pracy nauczycielskiej w Liceum Krzemienieckim wyjechał  na dalsze dwuletnie studia prawnicze w Getyndze.

Wrócił do Wilna i wykładał prawo na Uniwersytecie.  Nieuleczalna wtedy gruźlica, przerwała  życie 36 letniego, czyniącego szybkie postępy naukowca.

Zdążył ogłosić drukiem,  O przyczynach upowszechnienia i trwałej powagi prawodawstwa Justyniana po szkołach i w sądownictwach  „Krzemieniec  1814  r. W ,,Pamiętniku Warszawskim na rok 1822″ ukazało się w pierwszą rocznicę jego śmierci,  O prawie przyrodzonym i filozofii prawa”.

Pozostawił też rękopisy prac przechowywane w Bibliotece Uniwersytetu Wileńskiego.