Parafia Czyzew

PARAFIA CZYZEW kolo Zambrowa – Oldakowscy w regionach

ANDRZEJ TADEUSZ OLDAKOWSKI herbu Rawicz – szlachcic, wlasciciel czsci na Oldakach Magna Brok, urodzony 20 grudnia 1762 roku Oldaki Magna Brok, parafia Czyzew, zmarl przed 1819 rokiem, syn Jana Oldakowskiego (ur.1750r.) i Malgorzaty Murawskiej, zonaty z Maraianna Sutkowska herbu Pobog (ur.1765, zm. po 1819r.) Z Andrzejem Tadeuszem Oldakowskim mieli
syna  Piotra. Bracimi Andrzeja Tadeusza Oldakowskiego byli: Franciszek Wojciech, Bartlomiej i Benedykt Oldakowscy synowie Jana i Murawskiej.

BARTLOMIEJ OLDAKOWSKI – herbu Rawicz – szlachcic Ziemi Nurskiej pochodzacy z Oldakow Magna Brok, akta jego chrztu nie przechowaly sie w ksiegach parafialnych w Czyzewie, urodzony okolo 1779 roku prawdowpodobnie w Oldakach Magna Brok, parafii Czyzew, syn Karola Oldakowskiego (ur.ok.1740r.) i Marianny Janczewskiej, zonaty z Anastazja Godlewska herbu Gozdawa (ur.ok.1777r.) byla corka szlachcica ziemi nurskiej i pochodzila z Pieniek Wielkich, slub mial miejsce 19 czerwca 1799 roku w kosciele parafialnym w Czyzewie. Bracmi Bartlomieja Oldakowskiego byli: Jan, Piotr, Roch i Ludwik – synowie Karola Oldakowskiego i Janczewskiej.

BARTLOMIEJ OLDAKOWSKI – herbu Rawicz, szlachcic ze wsi Oldaki Magna Brok, ochrzczony 29 lipca 1766 roku w Czyzewie, urodzony Oldaki Magna Brok, syn Jana Oldakowskiego (ur.1750r.) i Malgorzaty Murawskiej, jego zona byla Katarzyna Tryniszewska herbu Poraj, slub miel miejsce 26 lutego 1786 roku w kosciele parafialnym w Czyzewie. Drugim mezem Katarzyny z Tryniszewskich Oldakowskiej byl Jan Janczewski, slub odbyl sie 6 lutego 1798 roku w Czyzewie. Bracmi Bartlomieja Oldakowskiego syna Jana byli: Andrzej, Franciszek Wojciech i Benedykt.

JAN OLDAKOWSKI – herbu Rawicz, urodzony okolo 1750 roku, zonaty z Malgorzata Murawska (ur.ok1750r.) z tego zwiazku byly nastepujace dzieci: Andrzej, Franciszek wojciech (ochrzczony 1765 r. par. Czyzew, Oldaki Magna Brok), Bartlomiej, Benedykt (ochrzczony 1768 r. par. Czyzew, ur. Oldaki Magna Brok)

JAN OLDAKOWSKI – herbu Rawicz, urodzony 14 czerwca 1805 roku w Dmochach Markach, parafia Czyzew, szlachcic Ziemi Nurskiej, syn Piotra Oldakowskiego (ur.1769r.) i Petroneli Pakowicz, zonaty z Anna Zaremba herbu Zaremba (ur.20 VII 1810r. w Pienkach Wielkich), slub mial miejsce 17 lutego 1828 roku w kosciele parafialnym w Czyzewie, z tego zwiazku bylo dwoje dzieci Franciszek i Marianna.

JOZEF OLDAKOWSKI – herbu Rawicz, szlachcic Ziemi Nurskiej, miecznik ziemski drohicki, urodzony okolo 1685 roku, syn Stanislawa Oldakowskiego (ur.ok.1650r.) i NN, bratem Jozefa byl Michal Oldakowski syn Stanislawa, Jozef zonaty byl z Marianna Sutkowska herbu Pobog (ochrzczona 12 XI 1688 r.Czyzew) Marianna Miala brata Wojciecha Sutkowskiego i dwie siostry: Justyne i Anne. Dzieci Jozefa i Sutkowskiej to: Jan, Michal, Piotr, Maciej i Ignacy.

JAN OLDAKOWSKI – herbu Rawicz, szlachcic ziemi nurskiej, urodzony okolo 1715 roku, syn miecznika ziemskiego drohickiego Jozefa Oldakowskiego (ur.1685r.) i Marianny Sutkowskiej, brat Michala, Piotra, Macieja i Ignacego. Zonaty z Konstancja Podgorska herbu Belina (ochrzczona 6 VIII 1726 r. par. Zuzela, ur. Podgorze), slub mial miejsce w Zarembach Koscielnych w 1739 roku, z tego zwiazku byla corka: Marianna.

KAROL OLDAKOWSKI – herbu Rawicz, urodzony okolo 1740 roku, szlachcic ziemi nurskiej, syn Kazimierza Oldakowskiego (ur.ok.1710 r.) i NN, zonaty z Marianna Janczewska (ur.ok.1740 r.)
z tego zwiazku byly nastepujace dzieci: bliznieta Piotr i Jan (ochrzczeni 2 VI 1769 r. par. Czyzew, ur. Oldaki Magna Brok) oraz Roch, Bartlomiej i Ludwik.

KAZIMIERZ OLDAKOWSKI – herbu Rawicz (ojciec Karola), urodzony okolo 1710 roku, Oldaki Magna Brok, szlachcic ziemi nurskiej