Krzysztof Oldakowski (ur.1960) jezuita, publicysta, rektor Jezuickiego Kolegium Teologicznego "Bobolanum"

KRZYSZTOF OŁDAKOWSKI, ks. SJ (ur.1960)


Urodził się w 1960 r. w Warszawie. Wstąpił do zakonu w 1980 r. w Kaliszu. Święcenia kapłańskie przyjął w 1987 r. w Warszawie. Jest duszpasterzem Odnowy w Duchu Świętym.

Przez kilka lat był redaktorem naczelnym Redakcji Programów Katolickich w Polskim Radiu, później również Redakcji Programów Katolickich w Telewizji Polskiej. Obecnie pełni funkcję rektora Jezuickiego Kolegium Teologicznego „Bobolanum”.
Związki z Karolem Wojtyłą – Janem Pawłem II


Wielokrotnie relacjonował papieskie pielgrzymki i spotkania na całym świecie. Z racji pracy w mediach katolickich wiele razy spotykał Ojca Świętego.


W wywiadzie:
- wspomnienie udziału w służbie porządkowej w czasie pierwszej pielgrzymki papieskiej do Polski,
- refleksja o wpływie Jana Pawła II na wybór drogi kapłańskiej,
- opowiadanie, w jaki sposób telewizja pokazywała papieską modlitwę,
- analiza najważniejszych dla ks. Ołdakowskiego słów pontyfikatu Jana Pawła II, m.in. tych wypowiedzianych na Uniwersytecie Euroazjatyckim w Astanie,
- osobiste świadectwo na temat najbardziej poruszających wydarzeń pontyfikatu,
- wyjaśnienie, w jaki sposób dziennikarze przygotowywali się do relacjonowania papieskich wydarzeń.
To była śmierć on-line.
Topografia pielgrzymek papieskich jest zupełnie inna od topografii podróży wielkich tego świata.
Czuło się, że jest przyjacielem Pana Boga.

Należy do grupy: Dziennikarze i fotoreporterzy.